Bierzemy na siebie odpowiedzialność za prawidłowość księgowań dostarczonej dokumentacji.

Najkosztowniejsze są darmowe porady finansowe, których udzielają przyjaciele i ubodzy krewni.

W sprawach szczególnie zawiłych stosujemy najbezpieczniejsze rozwiązania dla naszych klientów, nierzadko opierając się na opiniach biegłych rewidentów, radców prawnych czy też bezpośrednich wytycznych Izb Skarbowych.

Możemy poszczycić się wygranymi sporami z urzędami, zarówno skarbowymi jak i celnymi czy też Zusem. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ewidencji podatkowych, w razie czego proponując rekompensatę finansową za popełnione błędy.

Zrozumiałym jest, iż zobowiązujemy się utrzymywać całkowitą poufność posiadanych informacji o Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze działania są ubezpieczone od odpowiedzialności cywlinej w PZU SA

Dodaj komentarz